Можете да одберете од спектарот на нашите услуги за транспорт и логистика

Truck Be-da
Копнен транспорт
Boat Be-da
Бродски транспорт
plane
Авионски транспорт
Train
Железнички транспорт
warehouse
Складирање & Магацин
moving beda
Товарање и транспорт ОД-ДО посакуваната локација

Ние Го Правиме
Транспортот Едноставен.

Нашите услуги овзможуваат интернационален транспорт и логистика за вашата индустрија

Food Industry Icon
Прехранбена & Непрехранбена индустрија
Steel & Iron
Железо & Челик
Wood
Дрво
Textile
Текстил
Macedonia Logistics
Пластика
Construction
Градежништво
Raw Materials
Суровини
Chemicals Macedonia Transport
Хемиски & Опасни материи

Низ годините го стекнавме и зголемивме нашето искуство и овозможуваме транспорт со свежи продукти кои имаат краток рок на употреба (не подолго од 21 ден, од денот на производство) - оваа услуга докажува дека сме секогаш точни и дека производот секогаш ја постигнува својата дестинација на време.

Видете повеќе детали во нашиот каталог →

БЕ-ДА во БРОЈКИ

Над 30.500 безбедни утовари

10 години
посветена работа и труд

Соработка со повеќе од
1.000 компании

Клиенти во повеќе од
37 земји

Транспорнти & Логистички услуги

Trace Macedonia Logistic

Следење и набљудување

Следете го својот транспорт со навремено известување. Од почетокот на патувањето, за време на патувањето и се додека транспортот не ја пристигне крајната дестинација.

Vip Insurance Macedonia Transport & Logistics

Осигурување

Заштитете го транспортот на вашите производи. Ние се грижиме за се – од документација до безбеден и навремен транспорт.

24/7 Team Support

24/7 Грижа за клиенти

Стекнете се со целосна поддршка од нашиот тим. Ние нудиме брза и навремена достапност на информации и грижа за клиенти било каде, било кога.